Přihlášení | Registrace (CZ) | Registration (EN)
Aktuálně | Ke stažení | O projektu | Kontakty | Partneři | Facebook

Pohlednice - miniseriál 1

Milé kolegyně a kolegové, přátelé a příznivci Noci s Andersenem! Nezadržitelnými kroky se blíží Noc s Andersenem 2023. Čeká nás již 23. ročník nočního pohádkového dobrodružství. I letos v Týdnu knihoven startuje registrace k dalšímu ročníku (www.nocsandersenem.cz – registrační formulář vpravo nahoře) A protože je mezi námi spousta těch, kteří nocování v knihovnách možná ještě nezažili, chystají se, chtěli by... ale také už nocovali a třeba jim není vše dosud jasné... říkáme si, že spustíme něco jako minicyklus - inspiromat - nápadník... kde zkrátka shrneme vše, co by vás/nás mohlo zajímat, připomeneme a možná i odhalíme některé možnosti, souvislosti.. Hned prvním pozastavením mohou být pohlednice, které do knihoven dostáváte. S obrázkem známého ilustrátora je vydáváme od roku 2005, každoročně se vztahují k vyhlášenému tématu. Dostanou je všechny děti, které nocují (pokud je knihovna, škola, dům dětí, družina... registrována). Pohlednice slouží nejen pro děti jako dárek, ale mohou je poslat dál jako pozdrav svým starostům, poslancům, senátorům, primátorům, autorům, sponzorům... Jak píše kolegyně Zlata: "Myslíme, že jejich potenciál není vždy v knihovnách dostatečně využit. Bývají chápány jen jako upomínka na Noc, takže se rozdají dětem - a tím to jaksi končí. Některé děti si je uschovají na památku, jiné je zahodí... mnohé z knihoven je však využívají i jinak: děti společně píší a posílají své pozdravy a vzkazy spisovatelům, které mají rády, zajímavým osobnostem, s nimiž se setkaly nebo by se setkat chtěly, starostům a místním politikům posílají své představy o knihovně či městě, pozdravy posílají i oblíbeným učitelům, díky mecenášům či sponzorům noci, ale třeba taky seniorům v domovech, spřáteleným organizacím... Prostřednictvím této "noční" pošty se tak propaguje Noc, propojuje komunita, děti se učí psát adresy i domlouvat na adresátech i textu atd. V prvních letech šly desítky, ba stovky pohlednic prezidentovi, premiérovi, ministrům kultury a školství, hejtmanům... I díky této smršti rostla popularita Noci - a knihoven. Některé se dodnes chlubí reakcemi adresátů i navázanými kontakty...V některých knihovnách ani pohlednice nestačí, děti si malují či tisknou k rozeslání další, vlastní..." Proto každoročně předáváme těsně před nocí seznam důležitých adres. Dosud rády vzpomínáme, jak Václav Havel děkoval všem dětem za pohlednice z Noci v nedělním televizním vysílání, v našem archivu jsou díky od Václava Klause, ministrů kultury, školství, českého velvyslance v Dánsku i dánského velvyslance v ČR, od dánské princezny... Na tisk pohlednic každoročně žádáme o grant, poštovné v posledních letech sponzoruje nakladatelství Albatros (za což moc děkujeme). Náklad tisku pohlednic pečlivě počítáme, vychází z počtu dětí, které uvádíte při registraci. Proto je třeba registrace v termínu, proto nelze doposlat ještě několik kusů navíc... Pohlednice se nám daří vytvářet s minimálními náklady. Žádný z ilustrátorů si dosud nevzal honorář, navíc autor zdarma provede grafické práce a ty neplatíme tiskárně. Pro každého osloveného autora je to zároveň výzva, jak upozornit na dětskou knížku, kterou ilustroval, což je určitě i motivace k výběru budoucí četby pro malé i dospělé čtenáře. A jak vzkazuje Zlata Houšková: "S pohlednicemi se dá kouzlit i jinak, ale Vás určitě napadne spousta věcí. Budeme rády za jakékoli tipy, třeba do konference Andersen. Sdílejme své zkušenosti, naše Noc za to stojí!!!" Text: Hanka, Mirka a Zlata Noc s Andersenem je jednou z aktivit, kterou získávají české knihovny v konkurenci populárnějších médií zájem dětí o čtení a posilují dětské čtenářství. Vznikla v době, kdy podobné projekty chyběly, a inspirovala k nočnímu otevření i jiné subjekty (Noc divadel, Noc muzeí, Noc literatury, Noc kostelů). Zde probíhá noční program zpravidla jen do půlnoci, na rozdíl od celonočního přespání v knihovnách, družinách, klubovnách či školách. Samozřejmě vše se odehrává podle místních podmínek, tam, kde to okolnosti dovolí ... Už v roce 2000 proběhla první Noc s Andersenem v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Zprávy o pohádkové noci se šířily po vlastech českých a moravských i díky Klubu dětských knihoven SKIP ČR. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy. O zpočátku nenápadnou akci projevila zájem široká veřejnost, dočkala se ocenění v naší vlastí a v roce 2013 získala Noc s Andersenem na návrh Velvyslanectví Dánského království ocenění Hans Christian Andersen Award. Pro potřeby Noci s Andersenem vznikla už v roce 2001 elektronická konference Andersen, která funguje dodnes...

Najdi svoji knihovnu

Vyberte si kraj