Přihlášení | Registrace (CZ) | Registration (EN)
Aktuálně | Ke stažení | O projektu | Kontakty | Partneři | Facebook

Noc s Andersenem 2013

Vážení a milí,

jistě už máte poznačeno datum příštího pohádkového nocování, které vypukne v pátek 5.4.2013. Na webu Noci s Andersenem už se můžete přihlásit, připomínáme, že pro každý ročník je třeba se zaregistrovat znovu. Heslo si pro každý ročník můžete vymyslet anebo opakovat Vaše stávající heslo.

Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR v Karviné určila téma příštího ročníku Noci s Andersenem: kromě pohádek dánského pohádkáře H.Ch.Andersena můžeme společně připomenout výročí oblíbené ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.

A co už je připraveno? Obrázek k pohlednicím namalovala Lucie Lomová, doplní ho text Daniely Krolupperové, která poskytne kapitolku ze své nové knihy Ooooobluda ke společnému nočnímu čtení.

Noc s Andersenem už žije i virtuálním životem - právě vyšlé číslo časopisu Čtyřlístek je toho důkazem, úvodní kapitolka ukazuje, jak paní knihovnice onemocněla a o program se musí postarat hrdinové Čtyřlístku...www.myspulin.cz/product.aspx?productid=2544

Mějte se pohádkově, těšíme se na všechny v Noci s Andersenem 2013! Vaše matky Andersenky Hanka a Mirka

 

Dear all,

we hope you have already marked down the date for our next fairy tale sleepover which shall take place on Friday, 5th April 2013. On the Night with Andersen website you are now able to sign upfor the Night, just remember you must register anew for every year. You may use your existing password or decide on a new one if you prefer.

At the general meeting of the Children's Libraries Club SKIP CZR in Karviná, the theme of this year's Night with Andersen has been determined: a part from the fairy tales of the Danish storyteller, H.Ch.Andersen, we will commemorate the anniversary of Helena Zmatlikova, a popular illustrator.

And what is it you can look forward to? The picture on postcards was painted by Lucie Lomová and Daniela Krolupperová has written the text to go with the picture. She will also offer a chapter from her new book Ooooobluda (Mmmmmonster) to read together on the Night.

The Night with Andersen has also entered a brand new, virtual life - the new issue of Čtyřlístek comics the proof, the first chapter tells a story about a lady librarian getting poorly and the Čtyřlístek heroes must take care of her and entertain her...

www.myspulin.cz/product.aspx?productid=2544

All the fairy-best, we look forward to having you join us on the 2013 Night with Andersen!

Your Andersen mums Hanka and Mirka
 

Najdi svoji knihovnu

Vyberte si kraj